Cechy

Cechy

Proste opisy tego, czym jest funkcja, co należy myśleć o funkcji, jak zapisujemy funkcje, do czego służą i gdziekolwiek możemy spotkać się z terminem funkcja. Klasyczne funkcje matematyczne ze specjalną notacją są również pokazane w artykule.

Właściwości funkcji

Podstawowa wiedza o funkcjach, definicje i przegląd własności funkcji wraz z przykładami i wykresami. Dowiesz się, jaka jest definiująca dziedzina funkcji i dziedzina wartości, kiedy funkcja jest rosnąca i malejąca, czy jest parzysta czy nieparzysta, czy jest pierwsza, czy ma minimum i maksimum. Nie zapomniano o definicji funkcji ograniczonej i odwrotnej.

Zakres definicji

Co to jest domena definiująca, do czego służy i jak jest obliczana. Dekompozycja funkcji na funkcje zewnętrzne i wewnętrzne oraz obliczanie domen definicyjnych dla funkcji złożonych.

Funkcje odwrotne

Definicja funkcji odwrotnej i szczegółowe wyjaśnienie, czym jest funkcja odwrotna i jak ją obliczyć.

Funkcje parzyste i nieparzyste

Opis i definicje funkcji parzystych i nieparzystych. Podstawowe własności, wykresy funkcji parzystych i nieparzystych oraz metody weryfikacji.

Funkcje liniowe

Krótki rozdział o prostej funkcji liniowej. Opisane są rodzaje funkcji liniowych i ich własności. Są też przykładowe wykresy każdej funkcji.

Uprawnienia

Podstawowe pojęcia dotyczące potęg, a następnie wyjaśnienie, co zrobić, gdy napotkamy ujemny wykładnik lub wykładnik w ułamku. Część rozdziału poświęcona jest pierwiastkom kwadratowym, choć pierwiastki kwadratowe to znów zwykłe potęgi. Omówione są także specjalne przypadki, które można napotkać podczas liczenia ułamków i wzorów.

Korzenie

Co to jest pierwiastek kwadratowy, jak rozwiązywać przykłady z pierwiastkami kwadratowymi, opis i definicje.

Logarytmy

Opis funkcji wykładniczej, który jest niezbędny do zrozumienia funkcji logarytmicznej. Wykresy funkcji logarytmicznych i wykładniczych, a także podstawowe i najczęściej używane twierdzenia dotyczące logarytmów.

Funkcje kwadratowe

Własności i typowe cechy funkcji kwadratowych, demonstracja obliczania współrzędnych wierzchołka metodą dopełniania do kwadratu. Zawarte są również przykłady różnych typów wykresów funkcji kwadratowych.

Funkcje wykładnicze

Co to jest funkcja wykładnicza, jakie są jej właściwości

Funkcje goniometryczne

Podstawowe pojęcia o trójkątach, związki między kątami, opisywanie funkcji goniomtrycznych w szczególnym przypadku trójkątów prostokątnych. Wspomniano również o odwrotności funkcji arcus, wprowadzono okrąg jednostkowy i wyjaśniono miarę łukową kąta - radian. Twierdzenie sinusów i cosinusów.