Inne

Logika

Logika propozycjonalna jest kamieniem węgielnym matematyki; bez niej nie wprowadzisz ani jednej definicji i nie zrozumiesz ani jednej definicji. Rozdział obejmuje głównie podstawowe rzeczy, takie jak koniunkcja, dysjunkcja, implikacja i równoważność, w tym oczywiście ich negacje, i nie brakuje przykładów.

Przykładowe testy

Zagadki

Wartość bezwzględna

Wyjaśnienie wartości bezwzględnej, kilka przykładów i linki do dalszej nauki.

Factorial

Jak obliczyć współczynnik

Stosunki

Jaki jest stosunek substancji, praktyczne i humorystyczne przykłady z życia.

Wyrażanie zmiennej

Jak wyrazić jedną konkretną zmienną ze wzoru. Kilka przykładów.

Symbole matematyczne

Opisy najczęściej używanych symboli matematycznych, takich jak pierwiastek kwadratowy, suma, iloczyn, … Jeśli zgubiłeś się w symbolach matematycznych, tutaj możesz dowiedzieć się, co każdy z nich oznacza.

Narzędzia matematyczne

Opisy i linki do interesujących narzędzi matematycznych, które pomagają w obliczaniu różnych przykładów matematycznych i innych.

Mapa skali

Seria liczb

Trójkąt Pascala

Dowody

Podstawowy opis dowodu matematycznego, do czego służą dowody, jak poprawnie uczyć się dowodów, opis kilku rodzajów dowodów matematycznych.