Algebra liniowa

Ciała

Ten artykuł omawia jedną z najbardziej podstawowych struktur w algebrze liniowej. Dowiesz się, czym są bryły w algebrze, jak z nimi pracować i jak są zdefiniowane matematycznie. Krok po kroku skonstruujemy prostą bryłę, a także zobaczymy przykłady innych możliwych brył i ich zastosowań.

Sesja

Wyjaśnienie pojęcia relacji, przykładowe przykłady, relacje binarne, definicje relacji refleksyjnych, symetrycznych, antysymetrycznych i przechodnich.

Matryca

Podstawowe pojęcia, co to jest macierz, jak zapisujemy macierz, specjalne typy macierzy, operacje na macierzach, równoważne układy wierszy i kolumn, ranga macierzy.

Ranga matematyki

Co to jest ranga macierzy, jak obliczamy rangę macierzy i do czego możemy użyć tej liczby.

Macierze odwrotne

Co to jest odwrotność macierzy, jak obliczyć odwrotność macierzy i do czego możemy użyć tej liczby.

Wyznaczniki

Znak permutacji zbioru, definicja wyznacznika, różne metody obliczania wyznaczników - reguła Sarrusa, metoda rozwinięcia liniowego LaPlace'a.

Układy równań liniowych

Przestrzenie wektorowe