Kombinatoryka

Kombinatoryka

Prawdopodobieństwo

Liczenie prawdopodobieństw, metody obliczeń. Mnóstwo przykładów.

Paradoksy

Bezpieczeństwo haseł

Dość jasne i zwięzłe matematyczne uzasadnienie, dlaczego opłaca się mieć silne hasło. Jest to zasadniczo artykuł rozszerzający do wariacji, ponieważ nie używałem niczego poza wariacjami w matematycznych dowodach celowości silnego hasła.

Podstawy statystyki

Wyjaśnienie podstawowych pojęć statystycznych, takich jak zbiór statystyczny, jednostka i znak, następnie średnia arytmetyczna i geometryczna, a na końcu modus i mediana.

Twierdzenie dwumianowe

Opis obliczania rozwinięcia dwumianowego za pomocą twierdzenia dwumianowego.