Geometria

Pojęcia geometryczne

Podstawowe pojęcia geoemtryczne używane w innych artykułach, których znajomość jest zakładana

Źródło:

Podstawowe właściwości linii, graficzne i algebraiczne wyrażenia linii, konwersja z jednego wyrażenia na drugie, względne pozycje linii.

Kąt

Notacja i podstawowe własności kątów, opis głównych specjalnych par kątów, szczegółowy opis translacji kątów, sumy i różnicy kątów. Wspomniano również o różnych sposobach zapisywania wielkości kątów i opisie rysowania osi kąta.

Kwadrat

Co to jest kwadrat, podstawowe właściwości, przekątna, koło wpisane i wpisane, jak narysować kwadrat.

Prostokąt

Co to jest prostokąt, podstawowe własności, przekątna, koło wpisane i wpisane.

Objętość i zawartość

Trójkąty

Co to jest trójkąt, podstawowe właściwości trójkąta, jak narysować trójkąt, opis wysokości i linii ciężkości.

Kręgi

Co to jest okrąg

Wzory: obwód

Treść.

Wzory: objętość

Stożki

Czym są stożkowe