Szkoła podstawowa

Dodawanie i odejmowanie

Opis podstawowych operacji matematycznych dodawania i odejmowania, opis algorytmów dodawania dużych liczb i odejmowania dużych liczb.

Mnożenie

Dzielenie liczb

Wielu członków

Podstawowa wiedza o wielomianach, opisy typowych operacji, które wykonujemy z wielomianami, oraz kilka przykładowych uproszczeń złożonych wielomianów.

Złamane wyrażenia

Opis wyrażeń ułamkowych, podsumowanie powszechnych technik stosowanych w upraszczaniu wyrażeń ułamkowych oraz kilka przykładów z adnotacjami

Ułamki

Jak definiujemy ułamek, jak możemy skrócić ułamek, jaki jest podstawowy kształt ułamka i nie brakuje opisów operacji, które możemy wykonać z ułamkami. W szczególności dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

Retrieved from

Opis metody jak mnożyć nawiasy, a następnie jak je cofać. Przykładowe przykłady są oczywiste.

Procenty

Czym są procenty, jak je obliczać. Procent jako część całości. Dodawanie procentów i wyjaśnianie złośliwej kaskady procentów. Przykłady liczenia z procentami.

Zaokrąglanie

Jak zaokrąglać liczby do różnych rzędów wielkości. Wyjaśnienie krok po kroku od najprostszego zaokrąglania do dziesiątek do zaokrąglania ułamków dziesiętnych.

Trójmian

Jak obliczyć przykłady za pomocą trójmianu, kilka przykładowych przykładów i wyjaśnienie algorytmu za pomocą strzałek.

Wspólna praca

Liczba złożona