Liczby

Liczby naturalne

Opis i własności liczb naturalnych.

Liczby całkowite

Opis i własności liczb całkowitych.

Liczby wymierne

Opis i własności liczb wymiernych. Praca z liczbami okresowymi, przekształcanie liczby okresowej na liczbę wymierną.

Liczby niewymierne

Opis i własności liczb niewymiernych. Pytania otwarte.

Liczby rzeczywiste

Opis i własności liczb rzeczywistych.

Liczby algebraiczne

Liczby zespolone

Liczby zespolone pojawiają się tam, gdzie zwykłe liczby już tracą oddech, na przykład przy odejmowaniu liczb ujemnych. W tym artykule dowiesz się, w jakiej formie można zapisać liczby zespolone, jakie operacje możemy na nich wykonać i jakie jest ich znaczenie geometryczne.

Liczba Eulera

Podzielność

Jak sprawdzić, czy liczba całkowita jest podzielna przez dwa bez reszty?

Liczby pierwsze

Podstawowe twierdzenie arytmetyki

Podstawowe twierdzenie arytmetyki mówi nam, że każdą liczbę naturalną większą od 1 można jednoznacznie rozłożyć na iloczyn liczb pierwszych

Konwersje systemów

Konwersja z systemu dziesiętnego na binarny i z powrotem

Ilości

Podstawowe pojęcia dotyczące potęg, a następnie wyjaśnienie, co zrobić, gdy napotkamy ujemny wykładnik lub wykładnik w ułamku. Część rozdziału poświęcona jest pierwiastkom kwadratowym, choć pierwiastki kwadratowe to znów zwykłe potęgi. Omówione są także specjalne przypadki, które można napotkać podczas liczenia ułamków i wzorów.

Zainteresowanie

Co to są odsetki, jaka jest różnica między odsetkami a stopą procentową, jak obliczyć odsetki proste i złożone. Linki do zewnętrznych narzędzi.

Interwał

Czym w ogóle jest interwał, jak używamy go w mowie potocznej, jak używamy go w matematyce. Opisać zamknięte i otwarte interwały, pokazać jak pracować z interwałami jako zbiorami.

Nieskończoność

Uzupełnianie kwadratu

Najmniejsza wspólna wielokrotność

Największy wspólny dzielnik

Przemienność

Operacja jest komutatywna, jeśli kolejność operandów nie ma znaczenia