Równania i nierówności

Co to jest równanie

Co to jest równanie, jak definiuje się równanie, jakie jest geoemtryczne znaczenie równania.

Równoważna edycja

Jakich modyfikacji równań możemy użyć bez zakłócania poprawności równania. Dodawanie, mnożenie, potęgowanie.

Równania liniowe

Opis najbardziej podstawowych równań, w tym metody obliczeń w równaniu z niewiadomą w mianowniku lub z niewiadomą w wartości bezwzględnej. Nie zapomniano również o równaniu z parametrem.

Równanie kwadratowe

Rozwiązywanie różnych rodzajów równań kwadratowych - czysto kwadratowych, bez wyrażenia bezwzględnego i równań kwadratowych ze wszystkimi powyższymi, a także rozwiązywanie przez dixriminant. Artykuł zawiera również kalkulator kwadratowy, który oblicza pierwiastki (w tym złożone) z podanych argumentów.

Równania dwumianowe

Równania dwumianowe

Nierówności liniowe

W szczególności opisuje rozwiązanie dwóch rodzajów nierówności liniowych - zwykłych i tych, które zawierają niewiadomą poniżej wartości bezwzględnej.

Nierówności kwadratowe

Kilka rodzajów rozwiązań, głównie w zależności od wyróżnika. Opis zarówno numerycznych jak i graficznych metod rozwiązywania.

Równania wykładnicze

Możemy rozwiązać równanie wykładnicze albo przez prostą modyfikację, jeśli to możliwe, albo możemy użyć logarytmu lub podstawienia. Wszystkie te metody zostały wyjaśnione w artykule.

Równania goniometryczne

Jak rozwiązywać równania goniometryczne metodą bezpośrednią lub przez podstawienie. Przykładowe rozwiązania.

Układy równań

Jak rozwiązać układ równań liniowych, metoda dodawania i uzupełniania. Na razie bez rozwiązywania za pomocą macierzy.